Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αρχική του αγορά για λόγους που δεν είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει στην εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί εντός 20ημέρου να επιστρέψει το προϊόν, άθικτο και αχρησιμοποίητο όπως ακριβώς το παρέλαβε. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής, επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να επιστρέψει το προϊόν και η εταιρεία, μόλις παραλάβει το ελαττωματικό προϊόν, υποχρεούται να το αντικαταστήσει με ένα νέο, ίδιο σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επιστροφή αυτού και η αποστολή της αντικατάστασής του, επιβαρύνει την εταιρεία.

Το προς επιστροφή προϊόν, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.